پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

چهار شنبه، 5 اردیبهشت 1403 (Wed, 24 Apr 2024) | 22:27:40
مــرکز مشــاوره فاخــر
تصادف
ســوال:
با سلام برادرم در شهر بوشهر دانشجو است در آذر ماه دو تبعه افغان که سوار موتور بوده اند و از پشت به ماشین او زده اند با خواهش و تمنا از او خواسته اند که خودش را مقصر اعلام کند تا مبلغی را از بیمه دریافت نمایند پای آنها شکسته و الان می خواهند سی درصد بیمه را از او بگیرند چند روز بعد از تصادف که برادر اینجانب پشیمان شده خواسته اعتراض بگذارد قاضی شورای حل اختلاف نگذاشته و مانع او شده و او را ترسانده و مدارک ماشین را در خیابان از او گرفته است البته یکی از افغانها باغبان قاضی هست حتی حکم صادره را هم به ما ابلاغ نکرده اند که اعتراض بگذاریم آیا برادرم یا پدرم از طرف او می تواند شکایتی علیه آنها مطرح نماید ؟ لطفا راهنمایی کنید .


پاســـخ:
با سلام
مرجع تجدید نظر از آراء شورای حل اختلاف ، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است که شورای حل اختلاف در آن واقع است. پس اگر شورای حل اختلاف اقدام به صدور رای کرده باشد محل اعتراض و شکایت از رای، دادگاه عمومی حقوقی است، از سوی دیگر مطابق بند ب ماده 91 قانون آئین دادرسی اینکه یکی از اصحاب دعوا مباشر و متکفل و یا خادم دادرس باشند از جهات رد دادرس است یعنی دادرس حق دادرسی در آن پرونده را ندارد، چون که آن تبعه افغان باغبان دادرس بوده پس دادرس، صالح به رسیدگی نبوده و در مرحله تجدید نظر در دادگاه عمومی همه دلایل و ایرادات جهت نقض رای باید مستندا" ارائه گردد.


کــد پیگیری: 2237474 تعداد بازدید: 2484
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است