پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

پنج شنبه، 10 اسفند 1402 (Thu, 29 Feb 2024) | 22:15:56
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2664
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی3159
3 محرومیتمشاوره قضایی2480
4 خیانتمشاوره قضایی3134
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2309
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2880
7 فروش زمینمشاوره قضایی2380
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3380
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2239
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی3208
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2392
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2667
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3504
14 جعلمشاوره قضایی2612
15 طلاقمشاوره قضایی2419
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2734
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی3040
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2308
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3649
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2293
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2430
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2999
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2475
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3533
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی2050
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2681
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی2183
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2252
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی13158
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی2231
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2276
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2539
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی2233
34 وکالتمشاوره قضایی2321
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2671
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی2240
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2131
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2393
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی10702
40 مهریهمشاوره قضایی2540
41 تجارتمشاوره قضایی3148
42 تهاترمشاوره قضایی2417
43 اعسارمشاوره قضایی2289
44 وکالتمشاوره قضایی2236
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2450
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی2102
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3505
48 معامله معارضمشاوره قضایی3372
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2335
50 نفقهمشاوره قضایی2320
51 صلاحیتمشاوره قضایی2228
52 صلاحیتمشاوره قضایی2053
53 سرقفلیمشاوره قضایی2312
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2083
55 با سلام مشاوره قضایی1861
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2278
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی3117
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی3187
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2371
60 جعلمشاوره قضایی2687
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3363
62 سهم الارثمشاوره قضایی2209
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی7106
64 جعلمشاوره قضایی2079
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3933
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1989
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی2195
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1996
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1883
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2406
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2336
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2264
73 سرقفلیمشاوره قضایی2009
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی2022
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی2149
76 ارثمشاوره قضایی2176
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی2238
78 نشوزمشاوره قضایی1913
79 تمکینمشاوره قضایی1979
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی3004
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی2096
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2232
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4840
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2283
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی2095
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی17274
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2516
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی2124
89 سربازیمشاوره قضایی1968
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4649
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1968
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی2193
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2942
94 کلاهبراریمشاوره قضایی2111
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی2169
96 قراردادمشاوره قضایی2029
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2078
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2363
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2559
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی2143
101 ارثمشاوره قضایی2023
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی5190
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2252
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی2556
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1945
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2354
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9922
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1964
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی2206
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1964
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2313
112 جعلمشاوره قضایی2052
113 ارثمشاوره قضایی2059
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4270
115 مجازاتمشاوره قضایی1973
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2860
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1959
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2325
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی2144
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی2022
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی2097
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی2038
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2797
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2620
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2507
126 طلب مالیمشاوره قضایی1840
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2293
128 نحلهمشاوره قضایی2062
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی2002
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی7827
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی2148
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی2070
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1850
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2383
135 سربازیمشاوره قضایی2084
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی2167
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی23583
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی2223
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2441
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی3561
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2324
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1969
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2585
144 طلاقمشاوره قضایی2132
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2331
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی2154
147 ارث مادریمشاوره قضایی2496
148 مهریهمشاوره قضایی2044
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی2215
150 حکم حجرمشاوره قضایی2221
151 ارثمشاوره قضایی2001
152 سوالمشاوره قضایی1966
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2325
154 سفتهمشاوره قضایی2083
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2275
156 ارثمشاوره قضایی2040
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی2158
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1947
159 ولایت قهریمشاوره قضایی2032
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1962
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3301
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2623
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4900
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی3390
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3262
166 شهادتمشاوره قضایی1785
167 تغییر سنمشاوره قضایی2313
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2382
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2070
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی8072
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3470
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی2002
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2309
174 وصول طلبمشاوره قضایی1979
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی13635
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4996
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2139
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2874
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی2059
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2434
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2237
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2417
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2858
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی11064
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2701
186 بیماری روحیمشاوره قضایی2220
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2269
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی2104
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2647
190 مضاربهمشاوره قضایی2280
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی2068
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی3242
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی2050
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2901
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1965
196 توجیهیمشاوره قضایی1879
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی2106
198 سفیدامضامشاوره قضایی3051
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4914
200 دعوتنامهمشاوره قضایی5243
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2371
202 صلح نامهمشاوره قضایی10033
203 سوالمشاوره قضایی2058
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3663
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1828
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2486
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی2011
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1964
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی2218
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2809
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1941
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی2206
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2387
214 تغییر سنمشاوره قضایی2432
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1978
216 حقوق زنمشاوره قضایی2082
217 وازکتومیمشاوره قضایی2640
218 مشاورهمشاوره قضایی2193
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2294
220 وصول مهریهمشاوره قضایی2041
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2767
222 ارث میراثمشاوره قضایی2190
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2343
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2278
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی2168
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4378
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2787
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2332
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی2007
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی2303
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی2002
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2593
233 جزامشاوره قضایی1993
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2240
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی2003
236 مشاورهمشاوره قضایی2053
237 وثیقهمشاوره قضایی2073
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی2084
239 ارثمشاوره قضایی2001
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3891
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی4182
242 ارثمشاوره قضایی2031
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2317
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2604
245 تغیر سنمشاوره قضایی2445
246 طلاقمشاوره قضایی2028
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی8471
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4302
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2463
250 ماهوارهمشاوره قضایی2263
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3810
252 سوالمشاوره قضایی1957
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی2053
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1984
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4606
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2571
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2237
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2428
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2913
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی4880
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2274
262 سوالمشاوره قضایی2209
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2250
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2810
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2359
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2372
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2928
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2539
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2614
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2678
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3662
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2593
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2623
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی12641
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2443
276 چک کیفریمشاوره قضایی2404
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی2121
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2473
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2291
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی23991
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4954
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2538
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8874
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2779
285 مهریهمشاوره قضایی2531
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی4029
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3361
288 قذفمشاوره قضایی2708
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2382
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3589
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2635
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2552
293 جهیزیهمشاوره قضایی2716
294 جهیزیهمشاوره قضایی2288
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2851
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2837
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2391
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5834
299 سابقهمشاوره قضایی2409
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2339
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2761
302 تصادفمشاوره قضایی2446
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3274
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی3157
305 هیات امنامشاوره قضایی2535
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2933
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2415
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3312
309 مهریهمشاوره قضایی2417
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2943
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی3049
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2533
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی3052
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2825
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3268
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3933
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3602
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی4494
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3904
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3744
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2541
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4653
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4784
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4474
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2541
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی6029
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3966
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2739
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی12119
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2864
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3437
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5764
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2709
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2637
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5344
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2832
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی3138
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2706
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی3000
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی3087
341 مهریهمشاوره قضایی2676
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی3001
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی3004
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی3129
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2579
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3433
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3333
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2589
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3867
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3323
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2966
352 طلاق زنمشاوره قضایی2985
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3757
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5394
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی3202
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی3063
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی4135
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است