پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 31 شهریور 1402 (Fri, 22 Sep 2023) | 08:42:48
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2524
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی3023
3 محرومیتمشاوره قضایی2347
4 خیانتمشاوره قضایی3004
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2172
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2589
7 فروش زمینمشاوره قضایی2250
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3232
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2110
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی3064
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2265
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2530
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3320
14 جعلمشاوره قضایی2472
15 طلاقمشاوره قضایی2294
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2565
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2913
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2175
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3503
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2154
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2284
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2863
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2339
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3262
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1926
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2529
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی2013
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2130
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی11656
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی2104
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2142
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2397
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی2106
34 وکالتمشاوره قضایی2192
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2535
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی2098
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2001
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2268
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی9879
40 مهریهمشاوره قضایی2408
41 تجارتمشاوره قضایی2559
42 تهاترمشاوره قضایی2278
43 اعسارمشاوره قضایی2156
44 وکالتمشاوره قضایی2102
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2308
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1970
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3274
48 معامله معارضمشاوره قضایی3246
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2211
50 نفقهمشاوره قضایی2189
51 صلاحیتمشاوره قضایی2092
52 صلاحیتمشاوره قضایی1928
53 سرقفلیمشاوره قضایی2191
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1963
55 با سلام مشاوره قضایی1746
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2163
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2555
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2859
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2247
60 جعلمشاوره قضایی2444
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3220
62 سهم الارثمشاوره قضایی2081
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6940
64 جعلمشاوره قضایی1961
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3803
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1863
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی2070
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1874
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1761
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2291
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2202
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2146
73 سرقفلیمشاوره قضایی1893
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1882
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی2029
76 ارثمشاوره قضایی2047
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی2111
78 نشوزمشاوره قضایی1793
79 تمکینمشاوره قضایی1857
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2560
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1973
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2111
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4542
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2151
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1977
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16971
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2385
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1993
89 سربازیمشاوره قضایی1842
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4483
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1847
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی2066
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2817
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1988
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی2060
96 قراردادمشاوره قضایی1905
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1964
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2120
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2439
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی2026
101 ارثمشاوره قضایی1904
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی4270
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2133
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی2176
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1826
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2235
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9753
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1837
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی2087
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1848
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2188
112 جعلمشاوره قضایی1929
113 ارثمشاوره قضایی1939
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4129
115 مجازاتمشاوره قضایی1855
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2625
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1832
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2196
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی2015
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1901
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1980
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1913
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2678
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2500
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2386
126 طلب مالیمشاوره قضایی1720
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2160
128 نحلهمشاوره قضایی1933
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1887
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی7225
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی2021
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1945
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1723
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2218
135 سربازیمشاوره قضایی1960
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی2040
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی21095
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی2100
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2308
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2899
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2203
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1853
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2467
144 طلاقمشاوره قضایی2010
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2208
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی2034
147 ارث مادریمشاوره قضایی2376
148 مهریهمشاوره قضایی1928
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی2067
150 حکم حجرمشاوره قضایی2096
151 ارثمشاوره قضایی1881
152 سوالمشاوره قضایی1853
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2196
154 سفتهمشاوره قضایی1960
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2146
156 ارثمشاوره قضایی1919
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی2043
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1824
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1908
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1836
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3171
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2503
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4659
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی3183
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3131
166 شهادتمشاوره قضایی1671
167 تغییر سنمشاوره قضایی2189
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2239
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1951
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7791
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3342
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1882
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2188
174 وصول طلبمشاوره قضایی1860
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی12828
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4873
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2012
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2755
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1938
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2287
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2118
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2299
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2733
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10694
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2556
186 بیماری روحیمشاوره قضایی2077
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2158
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1990
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2513
190 مضاربهمشاوره قضایی2117
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1952
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی3109
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1926
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2772
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1841
196 توجیهیمشاوره قضایی1763
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1987
198 سفیدامضامشاوره قضایی2801
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4665
200 دعوتنامهمشاوره قضایی4740
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2241
202 صلح نامهمشاوره قضایی9687
203 سوالمشاوره قضایی1937
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3483
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1695
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2365
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1886
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1843
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی2096
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2684
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1823
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی2081
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2264
214 تغییر سنمشاوره قضایی2312
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1853
216 حقوق زنمشاوره قضایی1952
217 وازکتومیمشاوره قضایی2519
218 مشاورهمشاوره قضایی2070
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2163
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1918
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2646
222 ارث میراثمشاوره قضایی2071
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2227
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2154
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی2031
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4197
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2663
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2210
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1891
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی2114
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1877
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2442
233 جزامشاوره قضایی1868
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2119
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1886
236 مشاورهمشاوره قضایی1932
237 وثیقهمشاوره قضایی1952
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1964
239 ارثمشاوره قضایی1882
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3690
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3931
242 ارثمشاوره قضایی1914
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2192
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2486
245 تغیر سنمشاوره قضایی2330
246 طلاقمشاوره قضایی1914
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی7786
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4171
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2349
250 ماهوارهمشاوره قضایی2142
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3537
252 سوالمشاوره قضایی1838
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1928
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1865
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4477
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2446
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2123
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2297
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2787
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی4368
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2148
262 سوالمشاوره قضایی2082
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2126
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2688
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2239
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2252
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2807
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2418
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2490
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2564
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3537
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2470
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2452
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی12139
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2323
276 چک کیفریمشاوره قضایی2291
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی2007
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2347
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2168
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی21201
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4707
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2423
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8740
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2660
285 مهریهمشاوره قضایی2406
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3903
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3245
288 قذفمشاوره قضایی2587
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2261
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3477
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2515
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2443
293 جهیزیهمشاوره قضایی2598
294 جهیزیهمشاوره قضایی2166
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2732
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2715
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2269
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5593
299 سابقهمشاوره قضایی2295
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2210
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2637
302 تصادفمشاوره قضایی2327
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3162
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی3031
305 هیات امنامشاوره قضایی2399
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2751
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2297
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3199
309 مهریهمشاوره قضایی2291
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2780
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2924
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2404
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2921
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2605
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3147
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3783
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3436
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی4169
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3776
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3624
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2423
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4434
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4666
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4353
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2407
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5901
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3850
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2511
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10817
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2742
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3317
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5628
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2592
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2515
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5219
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2719
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی3016
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2577
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2881
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2964
341 مهریهمشاوره قضایی2555
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2856
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2870
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی3004
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2452
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3303
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3211
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2469
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3748
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3191
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2836
352 طلاق زنمشاوره قضایی2861
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3647
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5277
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی3089
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2944
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی4015
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است