پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 8 آذر 1401 (Tue, 29 Nov 2022) | 14:14:35
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2317
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2805
3 محرومیتمشاوره قضایی2150
4 خیانتمشاوره قضایی2788
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1967
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2382
7 فروش زمینمشاوره قضایی2045
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3037
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1919
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2855
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2083
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2327
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3109
14 جعلمشاوره قضایی2278
15 طلاقمشاوره قضایی2095
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2297
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2714
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1952
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3227
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1949
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2079
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2650
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2140
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2953
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1738
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2311
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1796
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1915
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی10124
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1911
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1934
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2188
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1897
34 وکالتمشاوره قضایی1982
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2327
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1888
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1811
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2074
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8780
40 مهریهمشاوره قضایی2200
41 تجارتمشاوره قضایی1996
42 تهاترمشاوره قضایی2070
43 اعسارمشاوره قضایی1932
44 وکالتمشاوره قضایی1897
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2105
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1767
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2905
48 معامله معارضمشاوره قضایی3036
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2005
50 نفقهمشاوره قضایی1991
51 صلاحیتمشاوره قضایی1890
52 صلاحیتمشاوره قضایی1750
53 سرقفلیمشاوره قضایی2010
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1774
55 با سلام مشاوره قضایی1578
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1981
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2251
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2410
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2054
60 جعلمشاوره قضایی2118
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3029
62 سهم الارثمشاوره قضایی1893
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6742
64 جعلمشاوره قضایی1778
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3616
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1680
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1884
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1697
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1586
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2096
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2021
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1962
73 سرقفلیمشاوره قضایی1718
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1678
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1847
76 ارثمشاوره قضایی1863
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1924
78 نشوزمشاوره قضایی1611
79 تمکینمشاوره قضایی1678
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2039
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1782
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1925
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4216
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1979
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1813
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16566
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2192
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1804
89 سربازیمشاوره قضایی1667
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4261
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1659
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1876
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2618
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1794
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1883
96 قراردادمشاوره قضایی1713
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1780
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1924
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2256
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1840
101 ارثمشاوره قضایی1721
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3460
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1963
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1890
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1633
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2049
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9543
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1648
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1918
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1658
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1997
112 جعلمشاوره قضایی1732
113 ارثمشاوره قضایی1765
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3928
115 مجازاتمشاوره قضایی1673
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2405
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1628
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1993
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1831
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1716
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1798
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1728
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2486
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2317
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2194
126 طلب مالیمشاوره قضایی1544
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1975
128 نحلهمشاوره قضایی1746
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1711
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی6301
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1838
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1763
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1544
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1981
135 سربازیمشاوره قضایی1784
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1861
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19781
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1922
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2120
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2644
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2022
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1667
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2301
144 طلاقمشاوره قضایی1831
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2016
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1854
147 ارث مادریمشاوره قضایی2188
148 مهریهمشاوره قضایی1749
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1864
150 حکم حجرمشاوره قضایی1916
151 ارثمشاوره قضایی1695
152 سوالمشاوره قضایی1662
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2013
154 سفتهمشاوره قضایی1776
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1940
156 ارثمشاوره قضایی1740
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1863
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1632
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1720
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1664
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2955
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2320
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4357
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2809
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2942
166 شهادتمشاوره قضایی1499
167 تغییر سنمشاوره قضایی2030
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2054
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1766
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7365
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3130
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1706
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2008
174 وصول طلبمشاوره قضایی1679
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11728
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4676
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1824
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2579
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1773
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2097
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1934
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2107
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2522
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10217
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2372
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1872
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1994
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1816
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2305
190 مضاربهمشاوره قضایی1895
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1778
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2908
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1744
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2580
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1682
196 توجیهیمشاوره قضایی1590
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1804
198 سفیدامضامشاوره قضایی2513
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4313
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3922
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2059
202 صلح نامهمشاوره قضایی9379
203 سوالمشاوره قضایی1759
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3257
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1525
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2189
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1710
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1654
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1912
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2499
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1651
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1910
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2088
214 تغییر سنمشاوره قضایی2114
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1679
216 حقوق زنمشاوره قضایی1769
217 وازکتومیمشاوره قضایی2323
218 مشاورهمشاوره قضایی1884
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1983
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1748
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2461
222 ارث میراثمشاوره قضایی1891
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2049
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1978
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1845
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3955
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2487
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2041
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1710
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1922
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1693
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2256
233 جزامشاوره قضایی1697
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1942
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1702
236 مشاورهمشاوره قضایی1766
237 وثیقهمشاوره قضایی1789
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1781
239 ارثمشاوره قضایی1708
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3514
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3531
242 ارثمشاوره قضایی1745
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2019
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2299
245 تغیر سنمشاوره قضایی2161
246 طلاقمشاوره قضایی1735
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6811
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3986
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2153
250 ماهوارهمشاوره قضایی1965
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3162
252 سوالمشاوره قضایی1660
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1731
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1682
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4272
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2269
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1939
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2119
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2584
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3702
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1968
262 سوالمشاوره قضایی1899
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1930
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2513
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2058
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2071
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2613
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2248
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2306
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2392
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3342
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2276
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2261
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی11218
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2134
276 چک کیفریمشاوره قضایی2125
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1830
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2153
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1981
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی19455
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4248
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2237
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8549
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2485
285 مهریهمشاوره قضایی2234
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3689
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3065
288 قذفمشاوره قضایی2409
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2093
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3310
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2339
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2278
293 جهیزیهمشاوره قضایی2414
294 جهیزیهمشاوره قضایی1991
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2539
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2528
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2086
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5358
299 سابقهمشاوره قضایی2121
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2017
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2462
302 تصادفمشاوره قضایی2147
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2983
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2868
305 هیات امنامشاوره قضایی2211
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2546
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2127
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3040
309 مهریهمشاوره قضایی2110
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2511
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2735
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2223
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2726
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2326
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2966
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3590
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3201
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3859
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3583
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3445
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2241
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4161
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4478
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4160
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2218
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5698
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3678
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2188
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10482
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2538
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3146
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5448
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2417
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2338
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5037
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2529
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2828
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2347
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2709
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2778
341 مهریهمشاوره قضایی2376
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2678
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2681
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2830
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2260
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3117
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3028
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2293
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3566
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3017
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2657
352 طلاق زنمشاوره قضایی2688
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3486
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5097
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2906
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2773
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3830
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است