پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

یک شنبه، 24 تیر 1403 (Sun, 14 Jul 2024) | 17:53:24
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2802
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی3290
3 محرومیتمشاوره قضایی2612
4 خیانتمشاوره قضایی3268
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2438
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی3330
7 فروش زمینمشاوره قضایی2508
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3509
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2367
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی3360
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2512
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2798
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3686
14 جعلمشاوره قضایی2743
15 طلاقمشاوره قضایی2552
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2929
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی3164
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2435
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3785
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2423
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2570
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی3123
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2609
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3803
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی2177
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2824
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی2462
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2381
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی14458
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی2366
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2409
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2689
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی2364
34 وکالتمشاوره قضایی2457
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2813
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی2381
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2259
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2523
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی11267
40 مهریهمشاوره قضایی2666
41 تجارتمشاوره قضایی3536
42 تهاترمشاوره قضایی2543
43 اعسارمشاوره قضایی2424
44 وکالتمشاوره قضایی2370
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2600
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی2225
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3762
48 معامله معارضمشاوره قضایی3507
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2464
50 نفقهمشاوره قضایی2465
51 صلاحیتمشاوره قضایی2363
52 صلاحیتمشاوره قضایی2180
53 سرقفلیمشاوره قضایی2440
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2212
55 با سلام مشاوره قضایی1983
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2406
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی3804
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی3502
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2505
60 جعلمشاوره قضایی2901
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3503
62 سهم الارثمشاوره قضایی2342
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی7259
64 جعلمشاوره قضایی2209
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی4065
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی2127
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی2335
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی2124
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی2024
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2535
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2466
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2395
73 سرقفلیمشاوره قضایی2146
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی2166
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی2273
76 ارثمشاوره قضایی2305
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی2372
78 نشوزمشاوره قضایی2044
79 تمکینمشاوره قضایی2108
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی3495
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی2223
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2360
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی5153
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2414
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی2245
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی17767
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2646
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی2273
89 سربازیمشاوره قضایی2104
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4861
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی2103
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی2329
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی3079
94 کلاهبراریمشاوره قضایی2242
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی2295
96 قراردادمشاوره قضایی2160
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2211
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2658
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2690
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی2272
101 ارثمشاوره قضایی2147
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی6034
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2380
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی3013
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی2076
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2485
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی10058
108 حکم الف وبمشاوره قضایی2089
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی2347
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی2092
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2448
112 جعلمشاوره قضایی2190
113 ارثمشاوره قضایی2185
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4407
115 مجازاتمشاوره قضایی2099
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی3163
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی2131
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2453
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی2325
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی2177
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی2229
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی2174
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2929
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2749
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2630
126 طلب مالیمشاوره قضایی1971
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2420
128 نحلهمشاوره قضایی2187
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی2133
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی8564
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی2300
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی2206
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1978
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2561
135 سربازیمشاوره قضایی2209
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی2300
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی26084
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی2355
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2588
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی5001
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2456
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی2095
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2716
144 طلاقمشاوره قضایی2259
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2460
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی2282
147 ارث مادریمشاوره قضایی2627
148 مهریهمشاوره قضایی2165
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی2375
150 حکم حجرمشاوره قضایی2350
151 ارثمشاوره قضایی2125
152 سوالمشاوره قضایی2097
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2453
154 سفتهمشاوره قضایی2204
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2411
156 ارثمشاوره قضایی2172
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی2285
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی2082
159 ولایت قهریمشاوره قضایی2169
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی2099
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3437
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2751
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی5178
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی3611
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3406
166 شهادتمشاوره قضایی1917
167 تغییر سنمشاوره قضایی2442
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2560
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی2195
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی8390
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3618
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی2119
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2441
174 وصول طلبمشاوره قضایی2102
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی14537
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی5136
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2480
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی3216
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی2186
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2582
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2388
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2547
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2981
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی11326
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2831
186 بیماری روحیمشاوره قضایی2365
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2387
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی2226
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2985
190 مضاربهمشاوره قضایی2482
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی2195
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی3381
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی2180
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی3045
195 درخواست مجددمشاوره قضایی2094
196 توجیهیمشاوره قضایی1996
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی2238
198 سفیدامضامشاوره قضایی3307
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی5196
200 دعوتنامهمشاوره قضایی5687
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2475
202 صلح نامهمشاوره قضایی10275
203 سوالمشاوره قضایی2160
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3816
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1925
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2584
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی2117
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی2063
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی2316
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2912
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی2029
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی2309
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2484
214 تغییر سنمشاوره قضایی2530
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی2078
216 حقوق زنمشاوره قضایی2178
217 وازکتومیمشاوره قضایی2737
218 مشاورهمشاوره قضایی2294
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2400
220 وصول مهریهمشاوره قضایی2137
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2861
222 ارث میراثمشاوره قضایی2286
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2437
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2382
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی2265
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4565
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2885
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2426
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی2100
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی2479
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی2103
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2751
233 جزامشاوره قضایی2092
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2337
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی2102
236 مشاورهمشاوره قضایی2150
237 وثیقهمشاوره قضایی2171
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی2178
239 ارثمشاوره قضایی2097
240 جعل امضاءمشاوره قضایی4247
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی4428
242 ارثمشاوره قضایی2127
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2413
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2706
245 تغیر سنمشاوره قضایی2538
246 طلاقمشاوره قضایی2125
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی9105
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4409
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2562
250 ماهوارهمشاوره قضایی2364
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی4003
252 سوالمشاوره قضایی2056
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی2155
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی2089
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4722
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2668
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2341
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2528
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی3021
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی5324
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2366
262 سوالمشاوره قضایی2312
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2353
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2912
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2459
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2472
267 اسید پاشیمشاوره قضایی3030
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2636
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2702
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2771
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3763
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2696
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2755
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی13064
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2555
276 چک کیفریمشاوره قضایی2502
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی2219
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2576
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2396
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی26411
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی5148
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2653
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی9008
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2879
285 مهریهمشاوره قضایی2628
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی4124
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3516
288 قذفمشاوره قضایی2806
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2478
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3688
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2728
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2649
293 جهیزیهمشاوره قضایی2814
294 جهیزیهمشاوره قضایی2397
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2964
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2967
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2523
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی6057
299 سابقهمشاوره قضایی2504
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2453
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2859
302 تصادفمشاوره قضایی2541
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3377
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی3263
305 هیات امنامشاوره قضایی2655
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی3177
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2515
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3412
309 مهریهمشاوره قضایی2520
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی3103
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی3158
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2628
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی3172
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی3002
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3361
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی4078
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3774
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی4820
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی4005
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3845
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2645
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4860
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4888
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4578
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2676
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی6135
327 سو پیشینهمشاوره قضایی4065
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2915
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی13190
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2978
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3542
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5882
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2818
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2739
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5447
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2945
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی3244
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2817
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی3111
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی3222
341 مهریهمشاوره قضایی2783
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی3123
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی3112
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی3236
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2691
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3548
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3439
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2692
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3971
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3426
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی3073
352 طلاق زنمشاوره قضایی3088
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3860
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5507
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی3305
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی3175
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی4248
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است