پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 15 آذر 1400 (Mon, 6 Dec 2021) | 14:35:50
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2017
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2473
3 محرومیتمشاوره قضایی1820
4 خیانتمشاوره قضایی2429
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1670
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2085
7 فروش زمینمشاوره قضایی1745
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2739
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1628
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2566
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1815
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2019
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2817
14 جعلمشاوره قضایی1949
15 طلاقمشاوره قضایی1811
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2004
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2426
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1670
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2931
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1674
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1787
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2361
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1856
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2484
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1504
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2049
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1518
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1662
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی8238
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1647
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1670
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1912
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1642
34 وکالتمشاوره قضایی1727
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2046
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1632
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1548
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1812
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8311
40 مهریهمشاوره قضایی1962
41 تجارتمشاوره قضایی1707
42 تهاترمشاوره قضایی1812
43 اعسارمشاوره قضایی1671
44 وکالتمشاوره قضایی1655
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1840
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1525
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2581
48 معامله معارضمشاوره قضایی2760
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1745
50 نفقهمشاوره قضایی1745
51 صلاحیتمشاوره قضایی1632
52 صلاحیتمشاوره قضایی1495
53 سرقفلیمشاوره قضایی1759
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1526
55 با سلام مشاوره قضایی1350
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1734
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2007
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2067
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1795
60 جعلمشاوره قضایی1835
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2772
62 سهم الارثمشاوره قضایی1641
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6485
64 جعلمشاوره قضایی1542
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3363
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1450
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1639
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1468
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1331
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1850
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1770
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1735
73 سرقفلیمشاوره قضایی1514
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1437
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1617
76 ارثمشاوره قضایی1626
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1663
78 نشوزمشاوره قضایی1358
79 تمکینمشاوره قضایی1429
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1772
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1534
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1661
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3906
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1731
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1577
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16116
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1940
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1557
89 سربازیمشاوره قضایی1423
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4016
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1426
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1617
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2368
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1544
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1639
96 قراردادمشاوره قضایی1455
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1510
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1676
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2019
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1598
101 ارثمشاوره قضایی1479
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3063
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1717
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1607
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1389
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1791
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9277
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1398
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1670
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1387
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1768
112 جعلمشاوره قضایی1502
113 ارثمشاوره قضایی1545
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3674
115 مجازاتمشاوره قضایی1422
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2140
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1366
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1664
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1606
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1477
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1576
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1491
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2241
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2080
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1937
126 طلب مالیمشاوره قضایی1323
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1721
128 نحلهمشاوره قضایی1492
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1445
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی5328
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1604
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1505
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1305
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1724
135 سربازیمشاوره قضایی1539
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1621
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی19178
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1670
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1877
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2378
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1777
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1406
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1936
144 طلاقمشاوره قضایی1607
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1734
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1610
147 ارث مادریمشاوره قضایی1919
148 مهریهمشاوره قضایی1522
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1621
150 حکم حجرمشاوره قضایی1665
151 ارثمشاوره قضایی1460
152 سوالمشاوره قضایی1413
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1757
154 سفتهمشاوره قضایی1529
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1663
156 ارثمشاوره قضایی1517
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1629
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1391
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1489
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1437
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2720
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2079
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4059
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2477
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2676
166 شهادتمشاوره قضایی1249
167 تغییر سنمشاوره قضایی1797
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1790
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1518
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7094
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2858
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1454
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1763
174 وصول طلبمشاوره قضایی1437
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی11104
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4418
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1593
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2340
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1522
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1842
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1704
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1767
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2268
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9969
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2115
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1613
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1766
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1559
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2049
190 مضاربهمشاوره قضایی1630
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1537
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2673
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1490
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2306
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1453
196 توجیهیمشاوره قضایی1347
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1558
198 سفیدامضامشاوره قضایی2218
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4020
200 دعوتنامهمشاوره قضایی3207
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1804
202 صلح نامهمشاوره قضایی9089
203 سوالمشاوره قضایی1527
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2998
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1284
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1959
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1481
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1427
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1658
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2264
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1412
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1688
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1848
214 تغییر سنمشاوره قضایی1861
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1439
216 حقوق زنمشاوره قضایی1544
217 وازکتومیمشاوره قضایی2045
218 مشاورهمشاوره قضایی1640
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1745
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1534
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2213
222 ارث میراثمشاوره قضایی1660
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1821
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1734
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1603
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3653
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2237
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1780
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1450
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1675
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1441
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2011
233 جزامشاوره قضایی1461
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1661
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1455
236 مشاورهمشاوره قضایی1520
237 وثیقهمشاوره قضایی1557
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1560
239 ارثمشاوره قضایی1484
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3270
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3081
242 ارثمشاوره قضایی1428
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1795
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2058
245 تغیر سنمشاوره قضایی1932
246 طلاقمشاوره قضایی1488
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی6221
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3740
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1918
250 ماهوارهمشاوره قضایی1735
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2846
252 سوالمشاوره قضایی1430
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1487
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1440
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4018
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2008
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1697
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1879
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2338
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3182
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1692
262 سوالمشاوره قضایی1657
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1680
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2269
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1812
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1823
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2282
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2031
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2051
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2153
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3084
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2027
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2035
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی10235
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1881
276 چک کیفریمشاوره قضایی1882
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1568
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1900
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1733
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی17608
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3779
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1936
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8289
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2231
285 مهریهمشاوره قضایی1990
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3439
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2844
288 قذفمشاوره قضایی2160
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1855
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3074
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2047
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2041
293 جهیزیهمشاوره قضایی2163
294 جهیزیهمشاوره قضایی1755
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2192
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2269
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1837
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4885
299 سابقهمشاوره قضایی1889
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1773
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2222
302 تصادفمشاوره قضایی1897
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2759
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2644
305 هیات امنامشاوره قضایی1962
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2263
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1883
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2821
309 مهریهمشاوره قضایی1888
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2226
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2497
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1964
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2492
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2056
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2723
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3323
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2871
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3592
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3342
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3214
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1992
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3849
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4228
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3918
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1917
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5448
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3427
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1869
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10226
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2296
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2912
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5199
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2174
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2088
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4787
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2274
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2566
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2089
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2470
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2519
341 مهریهمشاوره قضایی2124
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2417
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2431
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2586
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1994
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2860
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2781
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2033
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3333
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2753
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2409
352 طلاق زنمشاوره قضایی2448
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3235
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4853
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2654
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2519
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3577
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است