پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 18 اسفند 1399 (Mon, 8 Mar 2021) | 09:17:45
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1832
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2298
3 محرومیتمشاوره قضایی1646
4 خیانتمشاوره قضایی2254
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی1505
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی1958
7 فروش زمینمشاوره قضایی1613
8 اجراییه چکمشاوره قضایی2573
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی1504
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2436
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی1692
12 مواد مخدرمشاوره قضایی1878
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی2628
14 جعلمشاوره قضایی1773
15 طلاقمشاوره قضایی1665
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی1879
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2290
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی1490
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی2767
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی1524
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی1595
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2187
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی1714
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی2295
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1382
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1930
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1387
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی1531
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی6765
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1519
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1522
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی1775
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1496
34 وکالتمشاوره قضایی1601
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی1896
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1496
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1405
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی1675
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی8181
40 مهریهمشاوره قضایی1825
41 تجارتمشاوره قضایی1535
42 تهاترمشاوره قضایی1672
43 اعسارمشاوره قضایی1526
44 وکالتمشاوره قضایی1524
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی1676
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1381
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی2449
48 معامله معارضمشاوره قضایی2555
49 چک حقوقیمشاوره قضایی1587
50 نفقهمشاوره قضایی1625
51 صلاحیتمشاوره قضایی1502
52 صلاحیتمشاوره قضایی1366
53 سرقفلیمشاوره قضایی1629
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1394
55 با سلام مشاوره قضایی1239
56 حصر وراثتمشاوره قضایی1600
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی1876
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی1912
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی1629
60 جعلمشاوره قضایی1681
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی2613
62 سهم الارثمشاوره قضایی1494
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6336
64 جعلمشاوره قضایی1414
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3222
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1331
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1532
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1336
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1209
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی1703
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی1641
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی1597
73 سرقفلیمشاوره قضایی1393
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1312
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1485
76 ارثمشاوره قضایی1496
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی1505
78 نشوزمشاوره قضایی1233
79 تمکینمشاوره قضایی1319
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی1622
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1401
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی1518
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی3773
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1603
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1449
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی15683
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1801
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1409
89 سربازیمشاوره قضایی1298
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی3901
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1295
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1488
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2227
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1414
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1527
96 قراردادمشاوره قضایی1318
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1336
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی1520
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی1892
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1478
101 ارثمشاوره قضایی1339
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی2792
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی1580
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1480
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1269
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی1674
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9133
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1241
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1536
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1254
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی1646
112 جعلمشاوره قضایی1376
113 ارثمشاوره قضایی1410
114 ارش البکارهمشاوره قضایی3537
115 مجازاتمشاوره قضایی1263
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی1985
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1231
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی1539
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1481
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1339
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1451
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1349
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2082
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1941
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی1813
126 طلب مالیمشاوره قضایی1202
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی1609
128 نحلهمشاوره قضایی1354
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1284
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی4988
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1474
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1377
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1180
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی1567
135 سربازیمشاوره قضایی1387
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1476
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی18458
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1538
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی1756
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2233
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی1613
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1248
143 چه جوری بگممشاوره قضایی1825
144 طلاقمشاوره قضایی1497
145 زمین ارثیمشاوره قضایی1605
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1474
147 ارث مادریمشاوره قضایی1745
148 مهریهمشاوره قضایی1394
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1478
150 حکم حجرمشاوره قضایی1524
151 ارثمشاوره قضایی1328
152 سوالمشاوره قضایی1284
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی1614
154 سفتهمشاوره قضایی1409
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی1504
156 ارثمشاوره قضایی1391
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1499
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1260
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1354
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1320
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2599
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی1938
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی3892
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2265
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی2483
166 شهادتمشاوره قضایی1128
167 تغییر سنمشاوره قضایی1676
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی1655
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1393
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی6908
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی2704
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1320
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی1638
174 وصول طلبمشاوره قضایی1317
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی10634
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4295
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1427
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2199
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1392
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی1677
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی1585
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی1621
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2080
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی9806
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی1973
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1470
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی1650
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1399
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی1888
190 مضاربهمشاوره قضایی1473
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1399
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2534
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1353
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2153
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1328
196 توجیهیمشاوره قضایی1210
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1434
198 سفیدامضامشاوره قضایی2066
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی3840
200 دعوتنامهمشاوره قضایی2743
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی1684
202 صلح نامهمشاوره قضایی8911
203 سوالمشاوره قضایی1365
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی2862
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1174
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی1827
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1340
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1296
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1535
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2141
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1278
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1566
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی1721
214 تغییر سنمشاوره قضایی1723
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1305
216 حقوق زنمشاوره قضایی1422
217 وازکتومیمشاوره قضایی1897
218 مشاورهمشاوره قضایی1502
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی1609
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1418
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2085
222 ارث میراثمشاوره قضایی1532
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی1687
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی1603
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1485
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی3495
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2107
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی1666
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1309
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1518
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1328
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی1859
233 جزامشاوره قضایی1328
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی1536
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1311
236 مشاورهمشاوره قضایی1374
237 وثیقهمشاوره قضایی1429
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1444
239 ارثمشاوره قضایی1365
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3123
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی2893
242 ارثمشاوره قضایی1305
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی1657
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی1941
245 تغیر سنمشاوره قضایی1823
246 طلاقمشاوره قضایی1317
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی5936
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی3587
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی1732
250 ماهوارهمشاوره قضایی1604
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی2703
252 سوالمشاوره قضایی1312
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1357
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1278
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی3898
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی1898
257 محکومیت چکمشاوره قضایی1569
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی1741
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2200
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی2811
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی1567
262 سوالمشاوره قضایی1544
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی1532
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2129
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی1674
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی1711
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2079
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی1912
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی1917
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2033
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی2938
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی1892
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی1902
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی9488
275 سوال درس جزامشاوره قضایی1745
276 چک کیفریمشاوره قضایی1771
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1428
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی1763
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی1602
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی16747
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی3440
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی1795
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8139
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2075
285 مهریهمشاوره قضایی1826
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3297
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی2728
288 قذفمشاوره قضایی2002
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی1703
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی2929
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی1891
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی1918
293 جهیزیهمشاوره قضایی2021
294 جهیزیهمشاوره قضایی1645
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2055
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2142
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی1683
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی4412
299 سابقهمشاوره قضایی1737
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی1640
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2098
302 تصادفمشاوره قضایی1777
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی2638
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2514
305 هیات امنامشاوره قضایی1814
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2111
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی1765
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی2693
309 مهریهمشاوره قضایی1765
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2065
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2378
312 ورود ثالثمشاوره قضایی1811
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2354
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی1938
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی2604
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3166
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی2688
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3425
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3203
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3107
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی1858
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی3682
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4103
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی3744
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی1781
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5311
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3290
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی1742
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10053
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2159
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی2780
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5067
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2041
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی1958
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی4648
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2143
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2424
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی1907
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2325
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2382
341 مهریهمشاوره قضایی1991
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2297
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2304
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2442
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی1856
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی2702
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی2646
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی1870
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3188
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی2600
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2274
352 طلاق زنمشاوره قضایی2329
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3108
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی4695
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2532
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2366
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3444
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است