پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

دو شنبه، 7 فروردین 1402 (Mon, 27 Mar 2023) | 17:43:05
مــرکز مشــاوره فاخــر
سـوال های خـود را از ما بپرسید پیگیری مشاوره
کارشناسان باتجربه ما در مرکز مشاوره موسسه فاخر، مشاور شما خواهند بود و سئوالات شما را به صورت عمومی یا خصوصی در کمال دقت و مسئولیت پاسخگو خواهند بود.


جهت پیگیری مشاوره خود، کد پیگیری مشاوره را در زیر وارد کنید؛


آخرین مشــاوره هــا
ردیفعنــوانموضوعمشاهـده
1 ندادن جواب مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2416
2 رابطه عفورهبری وآزادی مشروطمشاوره قضایی2899
3 محرومیتمشاوره قضایی2241
4 خیانتمشاوره قضایی2887
5 پیگیری مشاوره قبلیمشاوره قضایی2058
6 تقاضای تامین خواستهمشاوره قضایی2465
7 فروش زمینمشاوره قضایی2138
8 اجراییه چکمشاوره قضایی3128
9 پیگیری مشاوره شماره 75313996مشاوره قضایی2006
10 فروش مال غیرمشاوره قضایی2946
11 معاملات ملکیمشاوره قضایی2162
12 مواد مخدرمشاوره قضایی2420
13 اعتراض به قرار منع تعقیبمشاوره قضایی3201
14 جعلمشاوره قضایی2372
15 طلاقمشاوره قضایی2180
16 جریمه تاخیر اقساطمشاوره قضایی2413
17 سوء پیشینه کیفریمشاوره قضایی2797
18 کلاهبرداریمشاوره قضایی2051
19 مهریه و توقیف منزلمشاوره قضایی3325
20 خطای پزشکیمشاوره قضایی2036
21 نگهداری حیوان درمنزل وواتلاف گربهمشاوره قضایی2170
22 مسؤولیت قراردادیمشاوره قضایی2748
23 معاملات صغیرمشاوره قضایی2232
24 معاملات صغیرمشاوره قضایی3107
25 تخصیص خدمات شهریمشاوره قضایی1824
26 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2399
27 ساختار کانون اصلاح و تربیتمشاوره قضایی1894
28 موارد فسخ نکاحمشاوره قضایی2014
29 جهات رد وکیلمشاوره قضایی10523
30 فسخ نکاحمشاوره قضایی1991
31 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی2022
32 دیه قتل شبه عمدیمشاوره قضایی2276
33 مطالعه پرونده درپایان بازپرسی واعاده حیثیتمشاوره قضایی1987
34 وکالتمشاوره قضایی2083
35 ماده 164 ایین دادرسی مدنیمشاوره قضایی2419
36 سوال 23 قضاوتمشاوره قضایی1975
37 ورود غیر قانونیمشاوره قضایی1896
38 آزمون مشاورانمشاوره قضایی2167
39 ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظرمشاوره قضایی9149
40 مهریهمشاوره قضایی2301
41 تجارتمشاوره قضایی2187
42 تهاترمشاوره قضایی2154
43 اعسارمشاوره قضایی2017
44 وکالتمشاوره قضایی1990
45 جلوگیری از اجرای حکم توسط سازمان بازرسی کل کشورمشاوره قضایی2195
46 صلاحیت دادگاهمشاوره قضایی1854
47 بیرون آمدن از ارتشمشاوره قضایی3040
48 معامله معارضمشاوره قضایی3129
49 چک حقوقیمشاوره قضایی2102
50 نفقهمشاوره قضایی2086
51 صلاحیتمشاوره قضایی1983
52 صلاحیتمشاوره قضایی1828
53 سرقفلیمشاوره قضایی2091
54 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی1853
55 با سلام مشاوره قضایی1649
56 حصر وراثتمشاوره قضایی2057
57 حالتهای معامله معارضمشاوره قضایی2338
58 عدم پرداخت پاداش پایان خدمتمشاوره قضایی2568
59 مهریه-تمکینمشاوره قضایی2133
60 جعلمشاوره قضایی2245
61 کارشناسی نفقهمشاوره قضایی3105
62 سهم الارثمشاوره قضایی1969
63 پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگیمشاوره قضایی6821
64 جعلمشاوره قضایی1856
65 دیه تصادف و فوتمشاوره قضایی3692
66 میزان مهریه قبل از مواقعهمشاوره قضایی1756
67 حقوق زوجه در درخواست عدم سازشمشاوره قضایی1966
68 حبس در دعوای منجر به ضربمشاوره قضایی1768
69 ضمانت وبدهیمشاوره قضایی1657
70 محاسبه حق الوکالهمشاوره قضایی2175
71 اجرای رای دادگاه حقوقیمشاوره قضایی2103
72 اخذ تابعیت ایرانیمشاوره قضایی2038
73 سرقفلیمشاوره قضایی1786
74 طلاق دادگاهمشاوره قضایی1761
75 شکایت کیفریمشاوره قضایی1926
76 ارثمشاوره قضایی1935
77 شرایط تغییر سنمشاوره قضایی2000
78 نشوزمشاوره قضایی1690
79 تمکینمشاوره قضایی1752
80 محرز بودن جرممشاوره قضایی2146
81 فقط چن تا سؤال دارم همینمشاوره قضایی1866
82 اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمیمشاوره قضایی2006
83 جعل و کلاهبرداریمشاوره قضایی4331
84 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2049
85 گواهی جعلیمشاوره قضایی1882
86 راه اثبات اتهام بدون شاهدمشاوره قضایی16742
87 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی2262
88 طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهمشاوره قضایی1878
89 سربازیمشاوره قضایی1741
90 عدم تمکین و اظهارنامهمشاوره قضایی4350
91 طلاق عسر و حرجمشاوره قضایی1745
92 شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهداتمشاوره قضایی1950
93 اختیارات وکیل در مرحله بازپرسیمشاوره قضایی2697
94 کلاهبراریمشاوره قضایی1885
95 سوال حقوقیمشاوره قضایی1956
96 قراردادمشاوره قضایی1797
97 حق الوکاله وکیلمشاوره قضایی1855
98 مطالبه هزینه دادرسیمشاوره قضایی2008
99 ابطال سند مالکیتمشاوره قضایی2331
100 شرایط شهادت و قسممشاوره قضایی1919
101 ارثمشاوره قضایی1798
102 خسارات تاخیر تادیه ارزمشاوره قضایی3635
103 خریدملک دررهن بانکمشاوره قضایی2041
104 دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجارهمشاوره قضایی1980
105 اختلاف صلاحیتمشاوره قضایی1713
106 پرداخت مهریهمشاوره قضایی2124
107 صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانیمشاوره قضایی9622
108 حکم الف وبمشاوره قضایی1722
109 اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت مشاوره قضایی1992
110 جریمه زیاد لیزینگمشاوره قضایی1738
111 فسخ مبایعه نامهمشاوره قضایی2073
112 جعلمشاوره قضایی1824
113 ارثمشاوره قضایی1846
114 ارش البکارهمشاوره قضایی4008
115 مجازاتمشاوره قضایی1754
116 اثبات مالکیتمشاوره قضایی2486
117 انتقال ملک به صغیرمشاوره قضایی1715
118 تخلیه ملک استیجاریمشاوره قضایی2095
119 الزام به تنظیم سندمشاوره قضایی1905
120 انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونیمشاوره قضایی1791
121 شرایط نداشتن حق مهریه درعقددایممشاوره قضایی1877
122 خسارت تآخیرمشاوره قضایی1800
123 ادعای حیثیتمشاوره قضایی2562
124 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2390
125 وصیت شفاهیمشاوره قضایی2276
126 طلب مالیمشاوره قضایی1616
127 ضبط وثیقهمشاوره قضایی2051
128 نحلهمشاوره قضایی1825
129 صلاحیت دادگاه ویژهمشاوره قضایی1795
130 رد اعتراض به قرار نهایی دادسرامشاوره قضایی6719
131 تجاوز به ملک غیرمشاوره قضایی1905
132 اعمال حق فسخمشاوره قضایی1842
133 انتقال مالکیتمشاوره قضایی1621
134 اثبات مهریهمشاوره قضایی2058
135 سربازیمشاوره قضایی1859
136 محروم نمودن ورثه از ثلثمشاوره قضایی1934
137 مدت اعتبار گزارش کارشناسیمشاوره قضایی20054
138 هبه مهریه قبل از حال شدنمشاوره قضایی1996
139 تجاوز به عنفمشاوره قضایی2194
140 زمان مهلت دادن دادخواست سفته واخواست شدهمشاوره قضایی2743
141 دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمشاوره قضایی2101
142 قسمت آخر ماده9آدممشاوره قضایی1750
143 چه جوری بگممشاوره قضایی2372
144 طلاقمشاوره قضایی1899
145 زمین ارثیمشاوره قضایی2105
146 زمان اجرائی شدن آزادی مشروط بر مبنای یک سوممشاوره قضایی1937
147 ارث مادریمشاوره قضایی2270
148 مهریهمشاوره قضایی1827
149 تاخیر تادیهمشاوره قضایی1943
150 حکم حجرمشاوره قضایی2000
151 ارثمشاوره قضایی1773
152 سوالمشاوره قضایی1742
153 تغییرسن ومدارک درسیمشاوره قضایی2088
154 سفتهمشاوره قضایی1855
155 محاسبه ی ضرروزیان سفتهمشاوره قضایی2018
156 ارثمشاوره قضایی1811
157 ;کمیسیون ماده داوزدهمشاوره قضایی1937
158 شهادت برای بار دوممشاوره قضایی1716
159 ولایت قهریمشاوره قضایی1797
160 مطالبه خسارتمشاوره قضایی1739
161 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی3039
162 ابطال سند رسمیمشاوره قضایی2403
163 دروغ گفتن به قاضیمشاوره قضایی4472
164 مزاحمت با دبیت کارتمشاوره قضایی2973
165 موسسات توانبخشی معلولین مشمول قانون کار میباشد؟مشاوره قضایی3034
166 شهادتمشاوره قضایی1572
167 تغییر سنمشاوره قضایی2094
168 درخصوص ابطال قرارداد سرقفلی ملک غیرتجاریمشاوره قضایی2132
169 ازاد کردن وثیقهمشاوره قضایی1838
170 آزاد کردن وثیقهمشاوره قضایی7512
171 حق انتفاع به صورت حبس مطلقمشاوره قضایی3226
172 مدت ابلاغ رایمشاوره قضایی1781
173 صدور چک بلا محل ومسولیت ظهرنویسمشاوره قضایی2086
174 وصول طلبمشاوره قضایی1753
175 رسیدگی ماهویمشاوره قضایی12065
176 استفاده آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی جدیدمشاوره قضایی4763
177 اتش سوزی عمدیمشاوره قضایی1904
178 آزمون قضاوتمشاوره قضایی2655
179 دفاتر پیشخوانمشاوره قضایی1846
180 خسارت کاهش ارزش پولمشاوره قضایی2179
181 مجازات سرقت مسلحانهمشاوره قضایی2005
182 جواب بدید لطفا"مشاوره قضایی2188
183 خیانت در امانتمشاوره قضایی2607
184 وکالت نامه بلا عزل و تام الاختیارمشاوره قضایی10304
185 تنفیذ وصیتنامهمشاوره قضایی2452
186 بیماری روحیمشاوره قضایی1959
187 خلع ید ملک مشاعیمشاوره قضایی2061
188 در مورد ورود به دانشگاهمشاوره قضایی1887
189 انتقال سرقفلی به ورثهمشاوره قضایی2397
190 مضاربهمشاوره قضایی1988
191 بنددوم ماده 558مدنیمشاوره قضایی1846
192 فحاشی رکیک زوجه و عدم تعادل روحیمشاوره قضایی2995
193 رجوع به زوجیتمشاوره قضایی1824
194 نحوۀ ثبت فسخ نکاح در دفتر ثبت ازدواج و طلاقمشاوره قضایی2662
195 درخواست مجددمشاوره قضایی1753
196 توجیهیمشاوره قضایی1664
197 فسخ نکاح بدون مهریه وآزمایشDNAمشاوره قضایی1878
198 سفیدامضامشاوره قضایی2617
199 طلاق به درخواست زوجمشاوره قضایی4425
200 دعوتنامهمشاوره قضایی4264
201 ازمون وکالت مشاورانمشاوره قضایی2141
202 صلح نامهمشاوره قضایی9483
203 سوالمشاوره قضایی1834
204 شکایت علیه اینجانب به اتهام توهین به افراد عادی و تهدید با چاقومشاوره قضایی3347
205 نحوه تقسیم دامنه رودخانهمشاوره قضایی1591
206 برنامه مطالعاتی برای آزمون وکالتمشاوره قضایی2265
207 سایتهای تبلیغات کلیکیمشاوره قضایی1786
208 نحوه تقسیم زمین دامنه ی رودخانهمشاوره قضایی1732
209 پرداخت دیهمشاوره قضایی1991
210 فروش مال غیرمشاوره قضایی2576
211 وضعیت حقوقی نیروهای حکمی شهرداریمشاوره قضایی1722
212 اعلام اتهام از یک شهر دورمشاوره قضایی1979
213 تنظیم سند قطعیمشاوره قضایی2157
214 تغییر سنمشاوره قضایی2198
215 نوشته کتبیمشاوره قضایی1750
216 حقوق زنمشاوره قضایی1848
217 وازکتومیمشاوره قضایی2412
218 مشاورهمشاوره قضایی1963
219 عنوان دادخواستمشاوره قضایی2058
220 وصول مهریهمشاوره قضایی1814
221 مهرییه بعد از فوت شوهرمشاوره قضایی2542
222 ارث میراثمشاوره قضایی1961
223 ارث بری از طریق مادرمشاوره قضایی2127
224 ارشدپرستاریمشاوره قضایی2052
225 وکالت طلاقمشاوره قضایی1923
226 شکایت واهی علیه اینجانب به جرم فحاشی و چاقوکشیمشاوره قضایی4068
227 مزاحم تلفنیمشاوره قضایی2563
228 جدایی از همسرمشاوره قضایی2109
229 بی توجهی شهردار منطقه6 تهرانمشاوره قضایی1787
230 بازداشت متهم تا زمان پرداخت بدهی ، ثابت کردن ملائت محکوم علیه به دادگاه؟مشاوره قضایی1995
231 حضانت فرزندمشاوره قضایی1767
232 جبران خسارت-تامین اجتماعی-تامین دلیل-مشاوره قضایی2336
233 جزامشاوره قضایی1767
234 خرید آپارتمن رهنیمشاوره قضایی2014
235 سئوال در مورد چک مشاوره قضایی1778
236 مشاورهمشاوره قضایی1841
237 وثیقهمشاوره قضایی1859
238 ارجاء پرونده به شعبه نامناسبمشاوره قضایی1857
239 ارثمشاوره قضایی1781
240 جعل امضاءمشاوره قضایی3588
241 حقوق دختر در خانوادهمشاوره قضایی3701
242 ارثمشاوره قضایی1818
243 طلاق توافقیمشاوره قضایی2094
244 در ادامه شماره پیگیری 38116670مشاوره قضایی2374
245 تغیر سنمشاوره قضایی2233
246 طلاقمشاوره قضایی1807
247 سوء استفاده از شناسنامه سرقتیمشاوره قضایی7148
248 نحوه پیگیری واجرای رای دادگاه در مورد ملک مشاع ارثیمشاوره قضایی4063
249 شکایت از شهرداریمشاوره قضایی2240
250 ماهوارهمشاوره قضایی2041
251 شعب تشخیص دیوان عالی کشورمشاوره قضایی3281
252 سوالمشاوره قضایی1737
253 قسمت کردن خواستهمشاوره قضایی1818
254 اصلا ح صفحه مشاورهمشاوره قضایی1760
255 برگ جلب سیارمشاوره قضایی4346
256 مشکل ناشی از صدور چک در یک معامله مشاوره قضایی2344
257 محکومیت چکمشاوره قضایی2017
258 کلاهبرداری !مشاوره قضایی2192
259 ازمون قضاوتمشاوره قضایی2663
260 دادخواست مطالبه خسارات آتش سوزی عمدیمشاوره قضایی3921
261 ارث-مطالبه سهممشاوره قضایی2037
262 سوالمشاوره قضایی1972
263 انحلال دانشگاه و ضربه خوردن به دانشجویانمشاوره قضایی2020
264 سرقفلی مغازهمشاوره قضایی2593
265 ازمون وکالت 91مشاوره قضایی2138
266 دیگه باید چکار میکردم ؟؟؟مشاوره قضایی2142
267 اسید پاشیمشاوره قضایی2692
268 اختلاف با پدرم سر مساله ازدواجممشاوره قضایی2319
269 تقسیم ارثمشاوره قضایی2385
270 تقسیم ارثمشاوره قضایی2463
271 شکایت از مسکن مهرمشاوره قضایی3425
272 داوطلبان ازمون وکالتمشاوره قضایی2363
273 شناخت رشته علوم اسلامی حقوق خصوصیمشاوره قضایی2333
274 شانس قبولی در آزمون قضاوت برای افراد عادی وجود دارد؟مشاوره قضایی11447
275 سوال درس جزامشاوره قضایی2212
276 چک کیفریمشاوره قضایی2198
277 وضعیت حقوقی واگذاری زمین مسکونیمشاوره قضایی1908
278 رفع مزاحمت از اقدام شهرداری شیرازمشاوره قضایی2234
279 طرح دعوی بر علیه شهرداریمشاوره قضایی2057
280 امکان طرح شکایت افترا برعلیه شاکیمشاوره قضایی20055
281 سوال درس تجارتمشاوره قضایی4420
282 چکونگی محاسبه ما به التفاوت ناشی ازاعمال ماده 384ق.ممشاوره قضایی2322
283 شرایط گرفتن پروانه وکالتمشاوره قضایی8625
284 سوال در خصوص سفتهمشاوره قضایی2556
285 مهریهمشاوره قضایی2307
286 بخشنامه جدید در مورد چک بلامحلمشاوره قضایی3804
287 قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت.مشاوره قضایی3134
288 قذفمشاوره قضایی2487
289 تحویل مقداری اززمین مسکونیمشاوره قضایی2162
290 حکم صادره از سوی اداره کارمشاوره قضایی3378
291 ضرب و شتم توسط پلیس کشتمشاوره قضایی2412
292 سوء پیشینهمشاوره قضایی2346
293 جهیزیهمشاوره قضایی2488
294 جهیزیهمشاوره قضایی2058
295 قرارداد شهرداریمشاوره قضایی2610
296 تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ارز ؟مشاوره قضایی2610
297 توقیف مهریهمشاوره قضایی2160
298 تقسیم زمین ارثیمشاوره قضایی5444
299 سابقهمشاوره قضایی2197
300 ارایه دادخواست منقول وغیرمنقولمشاوره قضایی2091
301 چگونه در مورد اموال می توان وصیت کرد؟مشاوره قضایی2533
302 تصادفمشاوره قضایی2219
303 فروش مال غیرمشاوره قضایی3056
304 مطالبه مهریه از ورثه زوجمشاوره قضایی2933
305 هیات امنامشاوره قضایی2282
306 اثبات وقوع صلح و خلع ید از مال مورد مصالحهمشاوره قضایی2624
307 هزینه دادرسی ملکمشاوره قضایی2200
308 تقسیم ارثمشاوره قضایی3107
309 مهریهمشاوره قضایی2183
310 الزام به تحویل عین موهوبهمشاوره قضایی2612
311 تغییر در کپی مدرکمشاوره قضایی2815
312 ورود ثالثمشاوره قضایی2299
313 حق کسب و پیشهمشاوره قضایی2798
314 واگذاری قولنامهمشاوره قضایی2433
315 قولنامه عادیمشاوره قضایی3040
316 شکایت از شرکت لیزینگ خودرومشاوره قضایی3667
317 اجرائیه های صادره از سوی تامین اجتماعیمشاوره قضایی3291
318 فسخ نکاح و کتمان بیماریمشاوره قضایی3961
319 عدم مراجعه متهم به دادگاه و مشکل من در آزاد کردن وثیقه ای که برای او گذاشتم.مشاوره قضایی3658
320 ابطال بخشی از قولنامهمشاوره قضایی3514
321 مهریه خواهرممشاوره قضایی2311
322 مبنای حقوقی رضای مالک در عقد فضولیمشاوره قضایی4252
323 دادخواست انحصار وراثتمشاوره قضایی4559
324 اتهام از طریق ضبط صدامشاوره قضایی4236
325 حساب بانکی بعنوان وثیقهمشاوره قضایی2294
326 شرایط وثیقه گذاشتنمشاوره قضایی5781
327 سو پیشینهمشاوره قضایی3746
328 مدت ممنوع الملاقات بودنمشاوره قضایی2317
329 فرق طلاق با فسخ نکاحمشاوره قضایی10563
330 تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در زمینهای که متعلق به مالکین اصلی آن میباشدمشاوره قضایی2614
331 شکایت در باره حقوق بدون قراردادمشاوره قضایی3223
332 سو پیشینهمشاوره قضایی5521
333 اختلاف باهمسرممشاوره قضایی2491
334 دادن منزل به همسرممشاوره قضایی2415
335 طلاق توافقیمشاوره قضایی5114
336 نفقه همسرمشاوره قضایی2611
337 هزینه دادرسیمشاوره قضایی2893
338 مشمولان قانون کارمشاوره قضایی2439
339 ازمون وکالتمشاوره قضایی2784
340 مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکیمشاوره قضایی2849
341 مهریهمشاوره قضایی2451
342 شکایت از ریس ادارهمشاوره قضایی2754
343 مسافرت بانوان- ازدواج با خارجیمشاوره قضایی2756
344 فریب در ازدواجمشاوره قضایی2905
345 تصرف زمین برای اب معدنیمشاوره قضایی2336
346 اشتباه پزشک در عمل جراحیمشاوره قضایی3187
347 نفقه فرزندانمشاوره قضایی3109
348 مطالبه مهریه به روزمشاوره قضایی2366
349 وضعیت فرزندان بعد از طلاقمشاوره قضایی3639
350 هزینه تغییر سنمشاوره قضایی3089
351 مجازات شرب نوشیدنی الکلمشاوره قضایی2725
352 طلاق زنمشاوره قضایی2762
353 شرایط حضانت فرزندمشاوره قضایی3553
354 شکایت بر علیه شهرداریمشاوره قضایی5174
355 شرایط تحویل خودرومشاوره قضایی2982
356 میزان هزینه دادرسیمشاوره قضایی2843
357 مطالعه برای وکالتمشاوره قضایی3903
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است