پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

سه شنبه، 8 آذر 1401 (Tue, 29 Nov 2022) | 14:19:03
دوره های در حال ثبت نام فشرده آلمانی

گروه های فشرده آلمانی در حال ثبت نام:

دوره

تاریخ شروع

مدت دوره

روز های برگزاری

ساعت برگزاری

محل برگزاری

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

10 شهریور 1401

17 هفته

یکشنبه سه شنبه پنج شنبه

16:30 19:30

ارم

B1.1

B1.2

28 شهریور 1401

11 هفته

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

12 - 9

ارم

B2.1

B2.2

16 شهریور 1401

17 هفته

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

13 - 9

ارم

 

هم اکنون برای پیش ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است